ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เชี่ยวชาญ เป็นธรรม นำสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจและสังคม

การตรวจสอบความความคืบหน้าของคดีผ่านเว็บไซต์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

การตรวจสอบความความคืบหน้าของคดีผ่านเว็บไซต์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
      ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดทำระบบ
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้า
ของคดีผ่านเว็บไซต์ของศาล ซึ่งช่องทางการเข้าถึง
จะอยู่ในหัวข้อการติดตามผลคดีทางด้านซ้ายมือ
ของหน้าหลักของเว็บไซต์ โดยจะสามารถติดตาม
ความคืบหน้าของ คำวินิจฉัย คำร้องขอปล่อยตัว
ชั่วคราว(ประกันตัว) และคำพิพากษา