ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ศาลเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

18

     เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) กับนายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางและคณะผู้พิพากษาศาลภาษีฯ เพื่อหารือร่วมกันระหว่างศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษกับศาลภาษีอากรกลาง ในเรื่องการส่งสำนวนหรือคำพิพากษาระหว่างศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษกับศาลภาษีอากรกลางทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

อ่านข่าว

กฎหมายและระเบียบ
ประวัติความเป็นมา
เขตอำนาจของศาลฯ
แผนกคดีทั้ง 5 แผนก
โครงสร้างของศาลฯ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ