ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ศาลเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

100

ประกาศแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านข่าว

กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูล พ.ร.บ. เกี่ยวกับการตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 7. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทรัพย์สินฯ
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีภาษี
 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีแรงงาน
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลาย
 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเยาวชนฯ

เขตอำนาจของศาลฯ
เขตอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. เขตอำนาจศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
แผนกคดีทั้ง 5 แผนก
โครงสร้างของศาลฯ
โครงสร้างของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 1. โครงสร้างของศาลอุทธรณ์

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ